top of page
om oss

Om oss

Vilka är Stadsdelsmammorna?

Stadsdelsmammor Helsingborg är en ideell förening som verkar för familjer och värnar för mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vår målsättning är att bryta isolering och minska utanförskap, skapa förutsättningar i alla åldrar samt främja god fysisk och psykisk hälsa. 

 

Stadsdelsmammor är kvinnor som är samhällsbyggare som genom sitt engagemang utvecklar sig själv och andra.  Grundtanken med Stadsdelsmammors koncept är att mammor på många sätt är nyckeln till hela familjens sociala sammanhang. Stadsdelsmammor fångar behoven i samhället, bidrar till förändring och når utifrån sina individuella kompetenser ut till invånare för att  hjälpa dem att bli en del av samhället. Stadsdelsmammors insatser kan beskrivas som hjälp till självhjälp.

Värdegrund

DElaktighet

Respekt

Gladje

Genmenskap

Trygghet

Tillit

Evenemangskalender

Inga kommande evenemang för tillfället
bottom of page