top of page

Projekt i samverkan

Trygghet och familj

Råd och stöd 

Det är svårt att veta vad de ska göra och vad som gäller i samhället när du kommer till Sverige som nyanlända. Stadsdelsmammor är  en plats och en kontakt, du   kan vända sig till med sina frågor.  

 • Identitet och tillhörighet

 • Jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter

 • Sjukvårdssystemet

 • Din stad

 • Bostad och boendemiljö

 • Skolsystemet

 • Barnuppfostran

 • Arbetsmarknaden

 • Kommunikation & bemötandet

 

För förfrågningar och råd

Råd och stöd
Älskade barn

Älskade barn

Älskade barn stödjer föräldrar att får diskutera olika frågor som en vårdnadshavare kan ha.

Med hjälp av olika stadsdelsmamm  går deltagande föräldrar igenom ett diskussionsmaterial som har tagits fram i nära samarbete med Studiefrämjandet och föräldrarna själva.

För förfrågningar och råd 

Familjen läser

Vi har en mötesplats på Lägervägen 33B, i källarlokalen! Vi välkomnar föräldrar med äldre förskolebarn. Här kan du och ditt barn delta i svenska språklekar och ta en fika. Vi har högläsning, spelar spel, ritar och målar. Vi som jobbar här är Stadsdelsmammor och pratar svenska, men vi kan också många andra språk. Varje dag kommer pedagoger och hjälper de äldre förskolebarnen med grunderna i läsinlärning och matematik. Välkomna!

Våra öppettider är måndag till torsdag 13.30 - 16.00.

Familjen läser
Hälsa

Hälsa

Vi förespråkar en hälsosammare stad. Vi ordnar och uppmuntrar kvinnor till att delta i fysiska aktiviteter

 Att leva i tystnad

Vi vill öka medvetenheten om olika sjukdomar  genom att hålla föreläsningar om kroniska sjukdomar så som  bröstcancer och blod lymfom m.m.

För förfrågningar och råd

Digitaliseringen
 

i stadsdelarna i samarbete med StudiefrämjandetGrundläggande datakunskap och digitala tjänsterStudiecirkel pä lätt svenska med stöd pà arabiska

Mandagar och torsdagar @Plantan

Här kommer du att fa lära dig grunder i att hantera dator och viktiga digitala tjänster.

 • Hur en dator fungerar

 • Officepaketet

 • Skapa mappar och filer

 • Söka pa Google, Explorer och internet

 • Bank ID och e-faktura

 • Skapa och hantera e-post & kalender

Senior Computer Class

Mötesplatser

Mötesplatser

Under process 

För förfrågningar och råd

bottom of page