top of page

Media

20232022
 

Advice and Support 

It is difficult to know what they are supposed to do and what applies in society when you come to Sweden as a new arrival. neighborhood moms is a place and a contact you   can turn to with their questions.


Stadsdelsmammor i Helsingborg ställer ut konst på kvinnodagen
Mammor hjälper helsingborgare att förstå

Beloved Children

Beloved Children supports parents in being allowed to discuss various issues that a guardian may have.

With the help of different district mothers  , participating parents go through a discussion material that has been developed in close collaboration with Studiefrämjandet and the parents themselves.

For inquiries and advice contact us

 

Rätt kunskap och information. Det är två viktiga faktorer för att hindra smittspridningen av covid-19 – men även för att minska oron i samhället. I Helsingborg hjälper stadsdelsmammorna till att kommunicera med invånare som kan vara svåra att nå.

 Läser mer

Advice and Support 

De sprider coronainformation i Helsingborg
Bydelsmødrar och

Bydelsmødrar och stadsdelsmammor skapar ett nordiskt nätverk

Måndagen den 27 januari 2020 möttes bydelsmødrar från Danmark och Norge och stadsdelsmammor från Sverige i Helsingborg för att starta igång ett nordiskt nätverk. Tankar och diskussioner om ett nordiskt nätverk har pågått en längre tid och nu blev det äntligen dags.

 Läser mer

Stadsdelsmammor vill ge stödet som de själva inte fick

För sex år sedan fick Helsingborg – och Sverige – sina 12 första stadsdelsmammor. I dag är de ungefär 100 i Helsingborg.
– Vi ger det stöd som vi själva inte fick när vi kom nya till Sverige, säger Rawaa Jurwa.

 Läser mer


Stadsdelsmammor vill ge stödet som de själva inte fick
Stads­dels­mammor 2.0

Stads­dels­mammor 2.0

Sedan 2013 har så kallade Stadsdelsmammor funnits i Helsingborg. Nu utvecklas metoden genom att Helsingborgs stad beviljats 4 716 532 kronor i medfinansiering från Asyl-, migrations- och integrationsfonden för att driva det treåriga projektet Stadsdelsmammor 2.0.

 Läser mer

EU projekt

Advice and Support 

bottom of page