top of page

Tips från förskollärare!

Uppdaterat: 4 maj 2023

Att vara förskollärare handlar inte bara om att undervisa akademiska ämnen. Det handlar även om att hjälpa barn att knyta kontakter med andra och att utveckla sina sociala och emotionella färdigheter. Till exempel hjälper förskollärare barn att lära sig att dela, ta tur, och uttrycka sina känslor på ett hälsosamt sätt. Detta innebär att skapa en säker och stödjande miljö där barn kan lära sig att navigera i sina känslor, skapa positiva relationer med jämnåriga och vuxna, och utveckla empati och vänlighet. Har du en passionerad och entusiastisk inställning till att arbeta med barn? Då är detta yrkesväg för dig.


Nedan kan du läsa historien om Sawsan, en utrikes född förskollärare från Helsingborg. Hon kommer att dela med sig av sina värdefulla tips med de som är intresserade av att lära sig mer om karriären.


Vem är Sawsan?

År 2005 kom Sawsan till Sverige och hade inte fullbordat sina universitetsstudier i sitt hemland. Vid ankomsten började hon lära sig svenska och var tvungen att ta om alla sina ämnen från senior high school. Från och med 2006 arbetade hon hårt samtidigt som hon tog hand om barnledighet och slutförde sin kurs. 2014 fick hon slutligen sin examen. Kort därefter började hon arbeta som vikarierande lärare på förskolor och skolor.


Kan du berätta om hur du började din resa som förskollärare?

Jag upptäckte min kärlek till att arbeta med barn och började skaffa erfarenhet genom att arbeta som vikarierande lärare. För att ytterligare utöka min kunskap om barns verksamhet och kulturer, genomförde jag heltidsstudier vid Högskolan i halmstad. Medan det var utmanande var engagemanget och språkkunskaperna som krävdes för att skriva uppgifter och genomföra forskning värt det. Mina professorer erbjöd ovärderligt stöd och uppmuntran, vilket hjälpte mig att få självförtroende och hålla mig på rätt spår under hela min akademiska resa.


Varför välja en karriär inom tidig barndomsutbildning?

När jag arbetar med barn fylls jag av en känsla av inspiration, glädje och syfte. Som förskollärare förstår jag min avgörande roll i att forma barns framtida framgång. Genom att skapa en kärleksfull och stimulerande miljö kan jag uppmuntra barn att utforska sin värld, utveckla nya färdigheter och inge en kärlek till lärande. Genom mitt arbete främjar jag viktiga färdigheter som problemlösning, kritiskt tänkande och teamwork, vilket kommer att gynna dessa unga studenter genom hela deras liv. Att vara en del av deras tillväxt och utveckling är en verkligt tillfredsställande och belönande upplevelse.


Vad är de viktigaste aspekterna för dig som förskolelärare under din dag?

Som en engagerad förskolelärare anser jag att vår morgonrutin sätter tonen för resten av dagen. Varje dag välkomnar vi våra elever och deras familjer med värme och positivitet, vilket skapar en varm och välkomnande miljö som främjar lärande och tillväxt. Att arbeta med barn i åldrarna 3 till 6 år innebär att våra dagliga aktiviteter kan variera beroende på våra mål och planer för veckan eller månaden. Vi tror på värdet av att tillbringa tid utomhus och engagera oss i fysiska lekar och aktiviteter, samt att uppmuntra våra elever att utveckla självständighet och organisatoriska färdigheter. Till exempel uppmuntras varje barn att hjälpa till att duka sitt eget matbord. När vi planerar lektioner beaktar vi ämnesområdet och väljer lämpliga material, såsom matte-tematiserade berättelser eller att arbeta med klossar, som möter behoven och intressena hos vår mångsidiga elevgrupp. Vi förstår också att vissa elever kräver extra stöd eller anpassningar på grund av medicinska tillstånd som diabetes. Vi uppmärksammar varje barns unika behov och tillhandahåller personlig assistans och omvårdnad vid behov.


Vilka är dina tips och råd till personer med utländsk bakgrund som är intresserade av att arbeta som förskolelärare?

1. Kulturell känslighet och förståelse: En utländsk förskolelärare bör förstå och uppskatta alla sina elevers och deras familjers kulturella bakgrunder samtidigt som man är känslig för möjliga kulturella skillnader och missförstånd.

2. Språkbehärskning: En utländsk förskolelärare bör vara kunnig i språket/ språken som talas av eleverna i deras klass för att kommunicera med dem och tillhandahålla den bästa lärandeupplevelsen effektivt.

3. Tålamod och anpassningsförmåga: Förskolebarn kommer från olika bakgrunder och kan behöva extra tålamod och förståelse. Lärare bör kunna anpassa sig till olika situationer och lärandestilar.

4. Kreativitet: Förskolebarn lär sig genom lek och utforskning, så kreativitet är en ovärderlig tillgång för lärare i att utforma engagerande elevaktiviteter.
122 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page